Statistics

5 or more A*- C GCSEs (2016)

Art A*-C GCSE (2016)

English A*-C GCSE (2016)

Mathematics A*-C GCSE (2016)

French A*-C GCSE (2016)

History A*-C GCSE (2016)

PE A*-C GCSE (2016)

Statistics A*-C GCSE (2016)

3 OR MORE A*-E A Levels (2016)

A*-C Grade A Levels (2016)

A*-B Economics A Level (2016)

Government & Politics A*-B A Level (2016)

Mathematics A*-B A Level (2016)

Spanish A*-B A Level (2016)

Chemistry A*-B A Level 2016

Further Mathematics A*-B A Level (2016)